Phòng Vip

Từ $1.850.000 VNĐ/ ngày  

Phòng đôi

Từ $1.850.000 VNĐ/ ngày